10 Nguyễn Hữu Tiến

  15 khách
 4 phòng ngủ, 4 giường, 5 wc
 BBQ
 Bãi Sau cách 100m

Ngày thường 4 triệu