12/C6 Trần Phú

  15 khách
 6 phòng ngủ, 6 giường, 6 wc
Hồ Bơi, BBQ Karaoke, Bida
Gần Bãi Trước