154/6 Hoàng Hoa Thám

  15 khách
 4 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 2 triệu