180/16 Nguyễn Thị Minh Khai

  15 khách
 5 phòng ngủ, 7 giường, 5 wc
 BBQ
Gần Bãi Sau

Ngày thường 3 triệu