405/6/10 Nguyễn Hữu Cảnh

 12 khách
3 phòng ngủ, 3 giường, 4 wc
 BBQ
Gần Long Cung

Ngày thường 3 triệu