569/2 Nguyễn An Ninh

  15 khách
4 phòng ngủ, 5 giường, 3 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke ,BBQ, Bi Lắc
Gần Bãi Sau