B8 Đồi Ngọc Tước

  15 khách
5 phòng ngủ, 5 giường, 5 wc
 Hồ Bơi,BBQ,Bi Lắc,Karaoke
Gần Bãi Sau