D1 Hoàng Trung Thông

  40 khách
13 phòng ngủ, 18 giường, 14 wc
 Hồ Bơi ,Karaoke, BBQ
Gần Bãi Sau