D3 Hoàng Trung Thông

  15 khách
 6 phòng ngủ, 8 giường, 7 wc
 Hồ Bơi ,BBQ, Karaoke
Gần Bãi Sau