Sơn Thịnh 2 – E11

  5 lớn, 2 bé
 2 phòng ngủ, 3 giường, 2 wc
  Nệm thêm
 Bãi Sau 70m

Ngày thường 1.5 triệu