15/3 Nguyễn Hiền

  15 khách
 4 phòng ngủ, 5 giường, 4 wc
 Hồ Bơi , BBQ
 Gần Bãi Sau